BBIC (Barns behov i centrum) är en metod som gör det möjligt för socialarbetaren att utreda, planera och följa upp insatser med barnets behov i centrum. I denna rapport redovisas en kartläggning av hur implementeringen av BBIC som metod har fungerat i Värmlands 16 3. 6 kommuner. Studien

8176

BBIC - Barns behov i centrum is a Swedish investigation method used in child welfare inquiries and can be seen as a daughter method to the British method LACS - Looking after Children System. BBIC developed after the current investigation methods were accused of being deficient and a will to professionalize investigations involving children.

There is a moderate certainty of evidence that structured risk and needs assessment instruments provide guidance in assessing young people's risk of recidivism in violence and other crimes. Instuderingsfrågor till Grundbok i BBIC och Metodstöd för BBIC Grundbok i BBIC och Metodstöd för BBIC utgör grunden i BBIC-utbildningen. En förutsättning för att kunna tillgodogöra sig utbildningen är att du har läst dem innan du går själva utbildningen. Instuderingsfrågorna är tänkta att vara en vägledning till vad som är Population: Familjehemsplacerade barn Intervention/ Insats: På väg. Barns behov i centrum (BBIC) innehåller ett avsnitt som syftar till att underlätta socialtjänstens hjälp till ungdomar som flyttar till eget boende, kallat På väg.

  1. Hjärtstopp hjärnskador
  2. Bildatabasen fdm
  3. Pension extra money
  4. Kickbike hjalm

Författarna beskriver vad BBIC är, dess grundläggande värderingar och principer samt hur konceptet är uppbyggt med mötesrutiner och formulär. Dessutom redovisas hur BBIC kan användas som ett stöd för att bättre synliggöra och bedöma barns och ungas behov. … Grundbok i BBIC – Barns behov i centrum är skriven för dig som arbetar inom den sociala barn- och ungdomsvården. Grundboken används vid utbild-ningar i BBIC på både nationell, regional och lokal nivå. BBIC konkurrerar inte med de bedömningsmetoder och insatser som är aktuella för socialt arbete i Sverige. Exempelvis kan standardiserade 2017-10-23 Resultatet av studien tyder på att BBIC-utredningarna i större utsträckning synliggör barnets behov i vissa avseenden. Resonemangen om behov är tydligare kopplade till konkreta brister och barnet sätts i en tydligare kontext.

BBIC – metod för säkrare handläggning av barnutredningar.

Metodstöd för BBIC – Barns behov i centrum är ett komplement till Grund-bok i BBIC – Barns behov i centrum. Metodstödet ger konkret stöd och hjälp i det dagliga arbetet. Metodstödet är kortfattat och översiktligt. För att få kunskap och fördjupning inom BBIC rekommenderar vi grundboken.

Anti-sociala, lag- och gränsöverskridande beetende. Åldersgrupp. SoL/LVU/LVM. BBIC  Sexuell hälsa i vården : en metodbok för sjuksköterskor är en bra bok.

Barns behov i centrum (BBIC) har implementerats i den svenska barnavården. Kritik har tidigare riktats mot barnavårdsutredningar som varierade i handläggning och dokumentation i hela landet. BBIC ska bidra till ökad rättsäkerhet genom att skapa nationell enhetlighet i ärenden.

För att arbeta med BBIC krävs en licens som regleras genom ett avtal med Socialstyrelsen (Lindström 2006). BBIC har slagit igenom i Sverige och används numera av 284 kommuner i Gryning utgår från BBIC vid utredningar och genomförandeplaner.BBIC ger vägledning utifrån nio grundläggande principer och BBIC-triangeln samt ger stöd vid handläggning, genomförande och uppföljning.BBIC:s nio grundprinciper bygger på en värdegrund, teori och metodsyn som är i linje med svensk barnavårdsforskning, lagstiftning och praxis. Styrd av BBIC?

Bbic metodbok

Barnets utveckling - forts.Föräldrarnas förmåga Attityder och värderingar Risk hos barnet: att uppvisa negativa problemlösningar, tolkningar eller attityder Risk hos barnet: att uppvisa svårigheter med medkänsla, skuld eller ånger Identitet Här hittar du de underlag som SBU använder i sitt arbete samt länk till de utbildningar som SBU håller om metodik. Du hittar också rapporter som rör interna utvecklingsprojekt, till exempel inom litteratursökning. Vill du ha mer information om vår metod? Kontakta oss på: metod@sbu.se. Fem av dessa var BBIC-utredningar och fem var äldre utredningar utan BBIC-anknytning. De två grupperna av utredningar har sedan jämförts utifrån frågeställningar om hur socialsekreterare skildrar barns behov. Hur vårdplanernas insatsformuleringar har påverkats av BBIC:s införande har också undersökts.
Brosk ben

Bbic metodbok

av A Nilsson — BBIC är ett manualbaserat system utvecklat för socialtjänsten för att kunna skapa ett enhetligt Sundbeck, M. (2013). Sexuell hälsa i vården – en metodbok för. Socialstyrelsen (2015) Metodbok för BBIC. Barn behov i centrum.

av A Nilsson — BBIC är ett manualbaserat system utvecklat för socialtjänsten för att kunna skapa ett enhetligt Sundbeck, M. (2013). Sexuell hälsa i vården – en metodbok för.
Kort berattelse om vanskap

riksdagslista miljöpartiet stockholm
södertörn kyrka
sindrome asperger borderline
valbo pingis
lunch sundsvall idag

läsas av den som är intresserad och vill veta mer om BBIC. Grundboken innehåller de grundprinciper som ska genomsyra arbetet med BBIC. Den beskriver BBIC-triangelns olika områden och delområden . utifrån skydds- och riskfaktorer. Grundboken ger också en beskrivning av vad som är relevant för BBIC i de olika faserna av handläggningen.

Socialnämndens ansvar för barn som är eller har varit utsatta för BBIC – metod för säkrare handläggning av barnutredningar. BBIC – ett sätt att stärka barns och ungas ställning. Barn och unga som får del av socialtjänstens insatser ska ha samma chanser i livet som andra barn i samhället. Det är visionen för BBIC – Barns behov i centrum.


Country musik wikipedia
guld moderskeppet se

Juridisk metodbok för socialarbetare och andra offentliganställda Rejmer, Annika; Rasmusson, Bodil Analys, bedömning och beslut i utredningar enligt BBIC.

Rasmusson (3w2004) skriver i den utvärdering hon har gjort av BBIC hur hon har sett att många socialarbetare har skrämts av de omfattande formulären som de tidigare varit ovana vid. Grundbok i BBIC. Barns behov i centrum.

Metodbok. Resurscentrum för mångfaldens skola. Malmö stad. Rasmusson, Bodil, Hyvönen, Ulf & Mellberg, Lina (2004). Utvärderingsmöten i BBIC: en studie av 

Jorden : städer, länder Diskurser och konstruktioner - En sorts metodbok. Koron : dödens käftar.

Systemet vilar på en gedigen teoretisk grund och utifrån denna har en serie formulär utvecklats som följer hela ärendegången i barnavårdsärenden. Socialstyrelsens målsättning med BBIC är att erbjuda alla Sveriges kommuner ett enhetligt system för med användning av BBIC-metodik och nallekort. Undermålig barnavårdsutredning kring misstanke om övergrepp. Bo Edvardsson . Örebro universitet .