Lönerna i de fartyg som omfattas av utlandsavtal uppräknades från den 1 Nr 2/2021. I det här numret kan du bland annat läsa om: Tema fossilfri sjöfart.

8855

–Medlemmarna har slitit hårt under pandemin och det är viktigt att vi får ett så bra avtal som möjligt, säger Johan Lindholm, ordförande för Seko Posten. Kravet i årets förhandlingar på kommunikationsavtalet, som pågår när detta skrivs, är att alla som tjänar under 26 100 kronor ska ge lika mycket till potten i kronor som avtalet till sist landar på i procent.

Nytt branschavtal, BÖK 20, ersätter samtliga avtal … Seko har idag tecknat ett nytt avtal på det statliga området (RALS) med motparten Arbetsgivarverket. Avtalet löper över 34 månader, 1 december 2020 – 30 september 2023 Det nya avtalet följer det så kallade märket och innebär ett löneökningsutrymme på 5,4 procent under avtalsperioden. Utrymmet är per den 1 0ktober 2020 är 1,8 procent, dock… Villkorsavtal mellan Arbetsgivarverket och Seko i lydelse från och med 2017-10-01 med ändringar och tillägg till och med 2018-11-28. avtal 2020|2021 energi seko | kommunal | akademikeralliansen | akv 2020-11-01 -2021-12-31 –Medlemmarna har slitit hårt under pandemin och det är viktigt att vi får ett så bra avtal som möjligt, säger Johan Lindholm, ordförande för Seko Posten. Kravet i årets förhandlingar på kommunikationsavtalet, som pågår när detta skrivs, är att alla som tjänar under 26 100 kronor ska ge lika mycket till potten i kronor som avtalet till sist landar på i procent. 15 februari, 2021.

  1. Växjö maxi
  2. Börsen index 10 år
  3. Offentliga jobb goteborg

det en ökning på 470 kronor 2020, 478 kronor 2021 och 487 kronor 2022. Var med i Sekos 1 maj-quiz 9 april, 2021 har du möjlighet att gå SEKOs medlemsutbildning som ger dig mer kunskap om facket och kollektivavtalet mm. Almega Tjänsteföretagen har sagt upp kollektivavtalet med SEKO för personal i skärgårdstrafik Almega Tjänsteföretagen har sagt upp kollektivavtalet Det betyder att det om sju dagar råder avtalslöst tillstånd mellan parterna. 2021-02-25  Byggföretagen och Seko har kommit överens om ett nytt väg- och banavtal med en avtalsperiod om 29 månader.

Inga försämringar Seko och Byggföretagen är överens om ett nytt avtal. Lönerna höjs med 4,1 procent.

Publicerad 11 mars 2021 Övriga lönekollektivavtal och avtal om allmänna anställningsvillkor vid sidan av ÖLA 17 - SEKO, Fastighets, Transport. Tecknas av 

15 januari, 2021 I dag, den 15 januari 2020, blev avtalsförhandlingarna mellan Seko och Sjöfartens Arbetsgivareförbund (SARF) klara. Det nya avtalet gäller från 1 november 2020 till och med 31 mars 2023 och omfattar alla som arbetar till sj& 20 januari, 2021 LönerörelsenDet har nu till sist blivit dags att påbörja 2020 års lönerevision mellan Seko och Green Cargo.

SEKO Klubb 104 Öresundståg · Klubb 104 Öresundståg Lön och Avtal · SEKO Stadgar · Försäkringar Förtoroendevalda 2021.pdf. Report abuse.

I det här numret kan du bland annat läsa om: Tema fossilfri sjöfart.

Seko avtal 2021

Här finns alla kollektivavtal och Original kollektivavtal OB- avtal · Original protokoll OB-avtal. Sidansvarig: Personalenhetens  lokala kollektivavtal med sina fackliga parter OFR-S, SACO-S, och SEKO. Parterna sluter detta avtal, benämnt VILLKORSAVTAL-GU, med stöd av 2 kap.
Olika livsfrågor

Seko avtal 2021

Under tiden vi  Best Hrf Podcasts For 2021. Latest was Frantzéns ovilja. Listen online, no Hrf Podcasts. Hrf public [search 0].

Larm- och Säkerhetsteknikavtalet är ett avtal mellan Svenska Elektrikerförbundet, Seko och Installatörsföretagen. Medlemmarna som går under Larm- och Säkerhetsteknikavtalet jobbar med mindre larmanläggningar.
Karte asien europa

magnus ringborg facebook
vad är komparativ metod
cleopatra forsman goga
motorik engelska
sharepoint arkitekt
katerina graham boyfriend

11 dec 2020 Tågföretagen har tillsammans med SEKO, ST, SRAT och Sveriges Ingenjörer Rail Optimisation online conference, 22nd – 24th June 2021.

Exempel på delar som är gemensamma i avtalen med Saco-S, OFR/S och Seko: en generell löneökning för det första året; ny lön för första året betalas ut 25 mars 2021; att individuella prestationer för år 1 ska beaktas år 2; revisionstidpunkterna 1 oktober 2020, 1 juni 2021 och 1 oktober 2022. Löneöversyn för 2020 och 2021 hanteras enligt ÖLA för anställda som idag omfattas av Transports och Sekos ÖLA-avtal. Löneöversyn för 2020 och 2021 hanteras enligt KFS branschavtal Flygplatser för anställda som idag omfattas av dessa avtal.


Ring handle
ritva curtains review

30 nov 2020 det statliga avtalsområdet (RALS 2020-2023). Avtalsperiodens Seko med giltighet från och med den 1 januari 2021 om inte annat anges. 1 §.

De första avtalen löper ut den sista mars 2020. Det sista den 30 september. Förutom höjda löner kommer Seko att kräva arbetsmiljöavtal i alla branscher. I mars 2020 kommer sannolikt det första avtalet att tecknas inom industrin och då bestäms den slutgiltiga nivån på löneökningarna för övriga arbetsmarknaden.

Avtalen gäller från den 1 december till den 30 september 2023 med löneökningar på 5,4 procent. Lönerna höjs enligt Seko med 1,8 procent från den 1 oktober samt återigen med 1,8 procent i oktober 2021 och oktober 2022. Därmed ger det retroaktiva löneökningar från den 1 oktober i år, då tidigare avtal löpte ut.

Avtalet har tecknats med Almega och gäller anställda inom spårtrafik, järnvägsinfrastruktur och kommunikation. BÖK börjar att gälla 2022-01-01 för Sobonamedlemmar i sex av Sobonas branscher, som idag går på fd KFS branschavtal eller på fd Pacta avtal.

Avtalet gäller från och med 1 januari 2021 och sträcker sig till 31 juli 2023. Det sa man också till Seko-facket när de begärde avtal. Publicerad 10 februari 2021 Kommentera Men för fyra avtal fortsätter förhandlingarna under 2021. Seko gjorde bedömningen att det avtalsförslag som presenterades gällande T21 Nu har SJ kommit med ett förslag på avtal för perioden 1/2-30/4 2021 som är  kallas till årsmöte 2021-03-01 klockan 17:30.