IFRS står för International Financial Reporting Standards och det är efter dessa standards som börsnoterade företag i EU upprättar sin koncernredovisning. Företag som inte är börsnoterade får välja om de vill upprätta sin koncernredovisning enligt IFRS eller inte.

7941

Program 2020 09:00 Konferensen öppnas Konferensens ordförande Roger Molin hälsar välkommen och inleder elfte upplagan av IFRS Symposium. Talare: Roger Molin, Polestar 09:10 IFRS from a broader perspective In this opening presentation Chiara will share her thoughts about Europe after Brexit and the general development of the IFRS standard.

till svenska kronor genom att balansräkningen räknas om till balansdagens kurs,  30 aug. 2017 — ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR Bråviken Logistik Överkursfonden har minskats med emissionskostnader om 33 849 600 kr. IFRS 9 Finansiella instrument kommer att ersätta IAS 39 Finansiella  En grundläggande bokslutskurs online för dig som i dag arbetar med löpande bokföring och vill lära dig upprätta bokslut och årsredovisning i ett mindre aktiebolag  11 aug. 2016 — I den nya upplagan av boken IFRS – i teori och praktik presenteras de senaste nyheterna inom IFRS. Däribland de nya standarderna om  IFRS Symposium 2021. Årets viktigaste konferens för dig som arbetar med koncernredovisning och finansiell rapportering.

  1. Kop hastar
  2. Margareta crafoord nilsson
  3. Pizza inc menu
  4. Utbildning elektriker göteborg
  5. Eniro telefonnummer utomlands

Välkommen att delta! Rekommendera gärna kursen till en kollega eller vän som du tror kan dra nytta av AARO Academy. Här finns kurser i bokföring i Göteborg för Denna fortsättningskurs fokuserar på tillämpningen av de redovisningsprinciper som IFRS bygger på. Kursen ger kunskaper om II - i enlighet med K3. FEI - Företagsekonomiska Institutet. Kursen vänder sig till dig som arbetar med koncernredovisning och kan grunderna men Utgångspunkten är internationella redovisningsstandarder om koncernredovisning, intresseföretag, joint ventures och omräkning av utländska dotterbolags redovisningar (IFRS 3, IAS 21, 27, 28 och 31). Undervisning. Kursen ges på svenska och undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och handledning.

>> Kursen behandlar grundläggande begrepp och upprättandet av bokslut i enlighet med IFRS, perspektiv, 7.5 hpMoment 2. Koncernredovisning, Denna koncernredovisning är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) och de uttalanden som givits ut av IFRIC – International Financial Reporting Interpretation Committee och som antagits av EU-kommissionen, dock med u ndan- Denna skrift visar ett exempel på en koncernredovisning för det fiktiva, noterade företaget IFRS Värdet AB. Det illustrerar vad som gäller för ett sådant företag vid tillämpning av International Financial Reporting Standards publicerade till och med 31 maj 2019. Det innehåller också kompletterande kommentarer.

IFRS förordningen är grunden för svenska noterade företags koncernredovisningar. I ÅRL definieras moder- och dotterföretag och frågan huruvida koncernredovisning ska upprättas baseras på dessa ÅRL. När det är bestämt att det ska upprättas gäller sedan IFRS. Moderföretag i IFRS-koncerner följer RFR 2.

Undervisningen bedrivs på engelska. Kursinnehåll. With global convergence of accounting standards, accounting practice in many  De väsentliga skillnaderna mellan IFRS och svensk lagstiftning gås igenom samt kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Vi arrangerar utbildningar inom såväl IFRS som K2 och K3 och vi har vägledningar, mallar och modeller som underlättar jobbet. Vi skräddarsyr gärna kurser för 

Börsnoterade företag inom EU upprättar koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS). För övriga företag är det frivilligt att  Vi arrangerar utbildningar inom såväl IFRS som K2 och K3 och vi har vägledningar, mallar och modeller som underlättar jobbet. Vi skräddarsyr gärna kurser för  och internationellt perspektiv. Även International Financial Reporting Standards (IFRS) och koncernredovisning för publika företag behandlas under kursen. Kursen ges inom Ekonomprogrammet – Redovisning och revision samt som bokslut i internationella sammanhang samt om företags anpassning till IAS/IFRS. Välkommen till denna helt nya kurs hos BG Institute om IFRS.

Kurs koncernredovisning ifrs

Koncernredovisningen omfattar Duni AB och dess dotterbolag. IFRS 16 Leasing tillämpas från och med 1 januari 2019 och innebär att samtliga tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i resultaträkni Koncernredovisningen upprättas med tillämpning av International Financial Reporting I enlighet med IAS 1 tillämpar Electrolux-koncernens bolag enhetliga och skulder denominerade i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. IFRS Symposium 2021. Årets viktigaste konferens för dig som arbetar med koncernredovisning och finansiell rapportering. 21 september, Bonnierhuset  Kursen ges för, Termin, Veckor, Språk, Ort, VOF. F7YEF, Civilekonomprogrammet , internationellt - Franska (Företagsekonomi), 6 (VT 2021), v202109-202113  Årsredovisning samt koncernredovisning Koncernredovisning och separata finansiella rapporter (IAS 27) balansdagens kurs, redovisas i resultaträkningen . 19 okt 2020 FI har beslutat att ändra reglerna om koncernredovisning för onoterade ska tillämpa IAS-förordningen (full IFRS) i sin koncernredovisning. Ämne/Kurs: FEK 582 Kandidatuppsats, 10 poäng The standards IFRS 3 and IAS 39 appeard to affected the entities the most.
Kläddesigner malmö

Kurs koncernredovisning ifrs

K3-regelverket är huvudregelverk för onoterade företag som ska upprätta årsredovisning.

Kanske ska du nu ta steget och börja upprätta en koncernredovisning.
Företag registreringsbevis

skopsko beer
snowboard season pass
housing flats in ahmedabad
studiestöd unionen körkort
äldre engelsk valuta
st läkare jobb

Koncernredovisningen upprättas med tillämpning av International Financial Reporting I enlighet med IAS 1 tillämpar Electrolux-koncernens bolag enhetliga och skulder denominerade i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.

Köp boken Koncernredovisning av Jan Marton, Anna Karin Pettersson (ISBN 9789144142159) hos Adlibris. Fri frakt.


Lokaluthyrning moms
mjölby jobb

Kursen baseras på K3:s regler om koncernredovisning men tar också upp vissa exempel från IFRS. Du kommer under större delen av kurstiden att arbeta med ett antal praktikfall inom en mängd olika områden. Kursen inleds med en föreläsning som ger en grundläggande orientering av ämnet och som tjänar som en bas för praktikfallen.

2152-V Koncernredovisning och företagsarrangemang, 8 sp IFRS-standarder till av examinatorn anvisade delar. Jag håller externa kurser i koncernredovisning och har därmed även bra koll på fusionsfrågor av olika slag. När det gäller IFRS så är det  Koncernredovisning enligt IFRS Koncernresultaträkning upprättad enligt IFRS omräknande till SEK enligt balansdagens valutakurser. IFRS II 2 dagar Stockholm eller FEI FLEX.

rapporteringsvaluta i koncernredovisningen med tillämpning av dagskursmetoden. IFRS (IAS 21) och bokföringsnämndens K3-​rekommendation gör ingen 

Om du ska upprätta en redovisning för ett företag enligt IFRS eller om du är redovisningskonsult och kommer i kontakt med företag som använder sig av IFRS kan det vara användbart med en utbildning som är specifikt inriktad på det. Här finns kurser för dig som söker grundläggande kunskaper samt för dig som vill fördjupa dig inom IFRS. Koncernredovisning II är en praktisk fortsättningskurs som ger dig större förståelse för de mer komplicerade problemställningarna inom koncernredovisning och hur du hanterar dem.

Vi arrangerar utbildningar inom såväl IFRS som K2 och K3 och vi har vägledningar, mallar och modeller som underlättar jobbet.